Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego stopnia gminnego nie posiadającą osobowości prawnej. Status prawny ośrodka reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Uchwała Rady Gminy Michałowice Uchwała Nr III/23/2018

Data publikacji: 28.08.2014 16:00
Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2018 11:49
Wyświetleń: 470
Autor: Iwona Radzimirska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski