Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
07.02.2019 13:05

WPS-IX.421.2.26.2018.LB Wystąpienie pokontrolne

Przedmiot kontroli obejmował organizację i realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1952, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. do 20 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Data publikacji: 07.02.2019 13:13
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2019 13:13
Wyświetleń: 6
Opublikował: Agata Holz
Ostatnio zmodyfikował: Agata Holz