Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

Dialog techniczny

Postępowanie nr: GOPS.SAiK.260.114.2020 ogłoszenie o dialogu technicznym

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.06.2020 godzina: 23:59
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie zestawów do teleopieki (system wspomagający usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych) na terenie Gminy Michałowice” w ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”