Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice

Zamówienia na usługi społeczne

Postępowanie nr: GOPS.261.01.2022

Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.261.2.2021

Termin składania ofert upłynął: 16.12.2021 godzina: 12:00
"Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice-II"

Postępowanie nr: ZP.261.1.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.12.2021 godzina: 14:00
Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: GOPS. SKO.261.2.2020

Termin składania ofert: 11.12.2020 godzina: 14:00
ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - dwudaniowe obiady

Ogłoszono postępowanie nr: GOPS.SAiK.261.01.2020

Termin składania ofert: 27.08.2020 godzina: 12:00
ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”